ที่อยู่บริษัท

ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

144 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 10110
โทร. 0 2952 3901
โทรสาร. 0 2591 6262

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

 • ดูแลเอกสารด้านงานบุคคล
 • ดูแลเอกสารด้านงานเงินเดือน
 • ดูแลเอกสารด้านงานประกันสังคม

ติดต่อ

 • ส่งประวัติได้ที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง วุฒิ ปวช. – ปวส. ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:

 • รับโทรศัพท์
 • รับเอกสาร
 • รับ-ส่ง Mail ทาง internet

ติดต่อ

 • ส่งประวัติได้ที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่พิมพ์บท

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง วุฒิ ปวช. – ปวส. ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็ว ถูกต้อง

รายละเอียดงาน:

 • พิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

 • ส่งประวัติได้ที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

 • ตัดต่อละครเพื่อออกอากาศ
 • ปรับหรือแก้ไขภาพของละคร

ติดต่อ

 • เจ้าหน้าที่ช่างไฟ

เจ้าหน้าที่ช่างไฟ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถทำงานไม่เป็นเวลาได้
 • มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน:

 • ดูแลอุปกรณ์ไฟในกองถ่ายละคร
 • ช่วยเตรียมอุปกรณ์, ฉาก และสถานที่ในการถ่ายทำ

ติดต่อ

 • ส่งประวัติได้ที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ขับรถ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีใบขับขี่ประเภท 2
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:

 • ขับรถตู้
 • ขับรถบรรทุก 6 ล้อ

ติดต่อ

 • ส่งประวัติได้ที่ฝ่ายบุคคล

กำลังปรับปรุง